BMI berekenen

BMI = Body Mass index is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaam. Het gaat er bij de BMI dus niet om wat cosmetisch gezien het mooiste is. De BMI vertoont de relatie met de hoeveelheid lichaamsvet, maar de waarden geven niet het percentage lichaamsvet aan.

De formule voor het berekenen van je BMI (Body Mass Index):

BMI = m / l²
BMI = De te berekenen Body Mass Index
m = De massa in kilogram (Je gewicht deel je door de uitkomst van je lengte )
l = De lengte in meters ( Je lengte x 2 )
De formule van het BMI is bedoeld om te indexeren of je lichaam in balans is met je gewicht.

Een voorbeeld van een BMI berekening

Stel je bent 2 meter en je weegt 80 kilo:
Stap 1:  2² = 2 x 2 = 4.
Stap 2:  80 / 4 = 20.
Stap 3:  Bekijk je persoonlijke classificatie voor je BMI-waarden in het onderstaande schema.

BMI classificatie:

BMI < 17.5 kg/m² Anorexie
BMI tussen 20-25 kg/m² Ideaal gewicht
BMI tussen 26 en 30 kg/m² Overgewicht
BMI tussen 31 en 35 kg/m² met comorbiditeiten(= nevenziektes) Obesitas
BMI tussen 36 en 40 kg/m² Ernstige obesitas
BMI tussen 36 en 40 kg/m² met comorbiditeiten(= nevenziektes) Morbide obesitas
BMI tussen 41 en 50 kg/m² Morbide obesitas
BMI tussen 51 en 60 kg/m² Super obesitas
BMI hoger dan 60 kg/m² Super super obesitas

Let wel : BMI maakt geen onderscheid tussen spier- en vetmassa. Hierdoor kunnen sporters een te hoge BMI waarde hebben zonder dat zij een te hoge vetmassa hebben. Het mag duidelijk zijn : spiermassa is gezonder dan vetmassa.